אופק חדש לאופקים חדשים

אופקים חדשים
קבוצת "אופקים חדשים" היא תופעה יוצאת דופן בזירת האמנות הישראלית. שנות פעילותה, בין 1963-1948, הן במידה רבה שנותיה המעצבות של האמנות הישראלית. בהן התגבשו עמדות מרכזיות ביחס לציור ולפיסול המקומיים ועוצבו דפוסי פעולה הניכרים בזירה האמנותית עד היום. חברי הקבוצה, שאחדים מהם זכו זה מכבר למקום מכובד בפנתיאון האמנות הישראלית, חתרו לאמנות אוניברסלית ומודרניסטית ויצירתם התאפיינה בנטייה הולכת וגוברת להפשטה. יחד עם זאת לצד השקפת העולם האמנותית המשותפת, כל אחד מהם פיתח שפה אמנותית ייחודית, דבר המעניק לקבוצה רב-גוניות סגנונית מרשימה.
התערוכה "אופק חדש לאופקים חדשים" מורכבת ממספר מכלולים. המרכזי שבהם מוצג באולמות העליונים ומזמן מפגש מחודש עם עבודותיהם של אמני "אופקים חדשים" בדגש על זיקות והשפעות הדדיות בין סגנון יצירתם של חבריה השונים. חלק זה גם מאפשר לעקוב בצורה כרונולוגית אחר התפתחות הקבוצה ובעיקר על המעבר מביטוי פיגורטיבי למופשט. בציר העמודים של המוזיאון מוצגות עבודות מאוחרות של אחדים מחברי הקבוצה, המבטאות את התפתחותם כיחידים ואת השפה האמנותית האישית שפיתחו במרוצת השנים; באולם הכניסה מוצגות עבודות על נייר בטכניקות שונות המלמדות על תחום ביטוי לירי ואינטימי יותר.

אופק חדש

התערוכה "אופק חדש לאופקים חדשים" מזמנת מבט כפול. מצד אחד, התבוננות מחודשת ביצירתם של אמני "אופקים חדשים", המבטאת את שאיפתם ל"טיפוח אמנות פלסטית מקורית, תוך הקפדה על רמה גבוהה והזדהות עם אמנות זמננו הנושאת את רעיון הקידמה". מצד שני, התוודעות לעבודותיהם של אמנים עכשוויים, שנוצרו בזיקה לאלו של חברי קבוצת "אופקים חדשים". מבטים צולבים אלו, המופנים הן לזיכרון היסטורי והן ליצירה עכשווית, מאפשרים בחינה מחודשת של פרק מכונן זה בתולדות האמנות הישראלית.
האמנים והאמניות המציגים בחלק זה על התערוכה מתאפיינים בחיפוש אחר "אבות" מקומיים. עבודותיהם, המתקיימות בזיקה לאמן, לעבודה או למוטיב של אמני "אופקים חדשים", עוסקות בבירור של מושגים וסמלים קאנוניים, בציטוטים ובמחוות. במבט הביקורתי ולעיתים אף מתריס שלהם יש משום פרשנות חדשה ולעיתים אקטואלית ליצירתם של אמני "אופקים חדשים". קיומו של דיאלוג בין-דורי זה מפרה את מרחב היצירה והזהות האמנותית של כל אחד מאמנים אלה, ובה-בעת הוא מאפשר בירור מחודש על מקומה ומעמדה של קבוצת "אופקים חדשים" במרקם של האמנות הישראלית.

דילוג לתוכן