דומה לה ולא ממש

רבקה פוטשובוצקי

דומה לה ולא ממש

אוצרים: ורדה גנוסר, היינץ טיל

פברואר 2000

rivka-potchebutzky--walls-of-paradix--2000