דרכי זכרון

יובל דניאלי

דרכי זכרון

אוצר: יניב שפירא

ינואר-אפריל 2009

חצר גרוטאות אולף הולאפפל  מתווים לחצר (1) (Custom)

התערוכה מלווה בספר "רק אשר אבד לי קנייני לעד", הכולל מבט רטרוספקטיבי על יצירתו של דניאלי וכן שיחות ומאמרים בהקשרי יצירתו (עורכים: מוקי צור ויניב שפירא). יום עיון לרגל התערוכה והוצאת הספר התקיים ביום שישי, 30 בינואר 2009
בתערוכתו של יובל דניאלי (נולד 1943, בן וחבר קיבוץ המעפיל) אוגדו התחנות המרכזיות ביצירתו, המבליטות את דמותו כאמן קיבוץ, הנאמן לערכי החברה שבה בחר לחיות ושממנה הוא דולה את כוחות וטעם יצירתו.
יובל דניאלי – יליד 1943 , בן וחבר קיבוץ המעפיל – הנו אמן, אוצר וארכיונאי.
תערוכתו ‘דרכי זיכרון’ מאגדת את התחנות המרכזיות ביצירתו, על מקורותיהן ועל יחסי הגומלין ביניהן; מתוכן עולה דיוקנו כאמן המושרש בערכי ביתו הקיבוצי והדולה ממנו את רוח יצירתו וטעמה.
מאגר הדימויים והסמלים שהופנמו ביצירתו של דניאלי כולל בעיקרו ברושים, תכריכים, דמותו של א”ד גורדון, חלונות, גרף א.ק.ג., נעלי עבודה, מגדלי שמירה ומגדלי מים, פרש רכוב על סוס וייצוגים של בית העלמין בקיבוצו.
הללו מלווים אותו בעקביות מאז תחילת שנות השבעים ומופיעים הן בעבודותיו המוקדמות והן באלו המאוחרת. תערוכה זו מזכה אותנו במבט רטרוספקטיבי של דימויים אלה ובריבוי פניהם.
מוקדם ומאוחר נשזרים בה בהקשרים חברתיים ואמנותיים, המאפשרים פרשנות היסטוריות ועכשוויות גם יחד.
ב– 1996 החל דניאלי לעבוד בארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה כאחראי על הדימויים החזותיים. מאוחר יותר הרחיב את תחום אחריותו ל’חטיבת אמנים’ נפרדת, שיעודה הוא איסוף ותיעוד של כלל אמני התנועה הקיבוצית.
באחת מרשימותיו מאותה עת הוא ציין כי עיסוקו האמנותי בתיעוד העבר ופנייתו לאוצרות ארכיונאית משלימים זה את זה: “אני מתייחס לפעילותי בארכיון כהמשך לפעילותי האמנותית בסטודיו. אני חושב ועובד עם אותם חומרים בהם יצרתי בסטודיו. ]…[ האמנות
שלי מקיימת דיאלוג עם מקום עבודתי”.
הכרעתו המאוחרת של דניאלי לפנות לארכיונאות וההכרה בה כחלק מיצירתו האמנותית, מפנים עתה למבט מחודש ביצירתו ומפלשים אותה לפרשנויות חדשות.
פרק האחרון המהווה סיכום אך גם התחלה חדשה.

דילוג לתוכן