זמן יהודי

בלו סמיון פיינרו

זמן יהודי

אוצר: יניב שפירא

אפריל 2006-ינואר 2007

הפרוייקט זמן יהודי נועד להקנות ביטוי ויזואלי למושגים יהודיים תוך דגש על ממד הזמן. תכללנה בו עבודות של האמן מתקופות שונות לצד עבודות אותן יצר לקראת פרוייקט מתמשך זה. פיינרו יציג את עבודותיו באגף היודאיקה של המוזאון, תוך התייחסות לחפצי הקודש המוצגים בו קבע ובצמידות למחזור השנה העברי – פסח, שבועות, ראש השנה וכו'. באופן זה עבודותיו קושרות את הזמן היהודי המושרש בעבר היסטורי קדום, עם הזמן העכשווי, עם חיפוש זהות יהודית ויצירת תרבות אותנטית. בכך הוא מבקש להעמיק את שרשיה של ההוויה הישראלית בזיכרון היסטורי, ב"ארון הספרים היהודי" – ב"זמן יהודי".
סגולה מיוחדת של היהדות היא ביודעה לרומם ולייחד את הימים, יחידותיו של זמן מתרחש ומתמשך, "ולהפכם" – כלשון ליאו בק – "לעשיה מודעת, דתית ומוסרית של האדם. להפוך את מהלך הימים למשימתו של האדם, כך שיעוצבו מעתה לפי רוחו ורצונו, שיעניקו לימים משמעות והמשכיות ודרך, יתנו להם צליל וביטוי וקצב" (השנה היהודית", 1930).
בסיומו של הפרוייקט תתקיים תערוכה מקיפה שתעסוק בשאלות של זמן, מקום ומרחב בתרבות היהודית.
תצוגותיו של בלו-סמיון פיינרו יהיו מלוות בהארותיה של פרופ' רחל אליאור, ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, שירחיבו את הדיון מעבר לזה האמנותי. ביום שבת ה-16 לספטמבר 2006, בשעה 11:00, יפתח באגף היודאיקה שבמשכן לאמנות, עין חרוד, פרק נוסף בפרוייקט "זמן יהודי" של בלו-סמיון פיינרו – חגי תשרי.
באפריל האחרון הציג פיינרו את הפרק הראשון – עבודות שנסובו סביב פסח וייצוגיו. עתה עוסקות עבודותיו בחגי תשרי – ראש השנה, יום כיפור והימים הנוראים.
זמן יהודי הינו פרוייקט המתפרס לאורך השנה כולה ואשר נועד להקנות ביטוי ויזואלי למושגים יהודיים תוך דגש על ממד הזמן. כלולות בו עבודות של האמן מתקופות שונות לצד עבודות אותן יצר במיוחד לקראת התצוגה באגף היודאיקה שבמשכן לאמנות, עין חרוד. פיינרו יציג את עבודותיו בצמידות למחזור השנה העברי – פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות ופורים ובכך יבקש להעמיק את שורשיה של ההוויה הישראלית בזיכרון היסטורי – ב"זמן יהודי".
"התהליך ההיסטורי של בנית הארץ ביטל את הזהות היהודית המסורתית במטרה לבנות יהודי חדש, שהקשר שלו עם העבר הוא רופף ומצומצם. אני מאמין שבתקופה זו של אי ודאות ורצון לשמור על מדינה עם צביון יהודי פיסי ותרבותי יש לעסוק בלימוד היהדות בכתבים העתיקים תוך התייחסות רלוונטית להווה. זאת כדי ליצור קשר עם העבר להתחבר אליו ועל ידי כך לבנות זהות עמוקה יותר המקשרת בין מקום וזמן".
הפרוייקט יהיה מלווה בהארותיה של פרופ' רחל אליאור, ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.
לתערוכה נלווים מאמרים מאת פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

דילוג לתוכן