מחיקת גבולות עזקלון

סיגלית לנדאו

מחיקת גבולות עזקלון

אוצרת: גליה בר אור

אוגוסט 2011-ינואר 2012

בעין חרוד אני מציגה הקיץ שכבה אחת מתוך מספר שכבות שנוצרו במיצב בביתן הישראלי
בונציה. העבודות שבחרתי להציג הן השכבה החשופה המיצגית/גופנית, שהיא אלגורית.
רישומי וידאו בחול, חוף ללא קו רקיע. מים נושקים לחוף. אנשים מגיעים אל הזירה ונלחמים
במקום שבו שוכנים המים והתנועה והוא לרוב מקום לפואטיקה ולמרגוע.
הגברים מצוידים בסכינים – לנשים יש רק את ידיהן החשופות ובחלל התצוגה נמצאת רשת דיג.
ייתכן שהגברים הם דייגים – הנשים נישאות ונפלטות על גלי הגאות (גלי מהגרים מן הים) –
החוף הוא חוף הים התיכון.
רשת הדייגים התלויה כגביש חסר חיים היא רשת זיכרון, גידול המתייחס לפעם הבאה שהחיים
לא ימשיכו והמשחקים ה(מע)גליים יגיעו אל קיצם.
האנשים מסמנים במשחק ובריקוד ומנסים למחוק גבולות …
הרשת היא כלי דייג מלאה בשלווה: מוחשית, כבדה מאוד, ומייבשת את האוויר סביבה – היא
הורמה מתוך המקום הנמוך ביותר בעולם ונישאה במאמץ רב אל החוף, ואל המוזיאון.

סיגלית לנדאו

Error: The video (https://youtu.be/YsSH8iDq8WI) couldn't be embedded.
דילוג לתוכן