מעיזבון ברטה אורדנג

ברטה אורדנג (1912-2001) הייתה בעלת גלריה ישראלית שפעלה בירושלים ובניו יורק משנות ה-50 ועד סוף שנות ה-90 של המאה הקודמת. אורדנג הובילה מהלך ייחודי בתולדות האמנות הישראלית ותרמה תרומה מכרעת להתפתחותה של האמנות המושגית והמופשטת בישראל. היא זיהתה, עודדה וטיפחה אמנים צעירים, שהיו לימים דמויות מרכזיות באמנות הישראלית. במקביל פעלה לקידום האמנות הישראלית והפצתה בארצות-הברית בשנות ה-60 וה-70.
למשכן לאמנות עין חרוד נתרמו כ-30 עבודות מעיזבונה. הן משקפות את הקו המינימליסטי שדבקה בו ואת העיסוק בהפשטה שמתמקדת בחומר - שכבות של נייר, קיפולו, הדבקתו, קריעתו.

מתנת מירי לאופר לזכרה של ברטה אורדנג ופועלה לקידום אמנות ישראלית איכותית

דילוג לתוכן