נופים מכנען

רותי אגסי

נופים מכנען

אוצרת: גליה בר אור

ינואר-פברואר 2007

עבודותיה המוכרות והמוערכות של רותי אגסי התמקדו עד היום בתצלומי נופים וטבע דומם שצילמה מחוץ לישראל. בתערוכה זו, בראשונה, מוצגות עבודות של נופים ישראליים.
תצלומיה בעבר חשפו, בצד שבירות החומר, את המסורת התמונתית האירופאית ואת היופי שלא מכאן. הנופים בתערוכה הנוכחית מצייתים, לכאורה, להגיון אחר מזה האירופאי ורותי אגסי מתחקה אחר בטנו הרכה של הנוף הישראלי, מזווית נמוכה, גופנית, משוחררת ממוסכמות של פרספקטיבה, חדות ותואם חיצוני. בעיסוקה בנוף ישראלי חושפת רותי אגסי הגיון נופי אחר מזה שעלה בעבודותיה הקודמות: מרחב מפולש שרב בו האקראי. נופיה, המתמודדים עם שאלות של זהות מרובדת, הם בד בבד נופים של מקום ונופים פנימיים.

דילוג לתוכן