ציור, 2014-1975

דוד וקשטיין

ציור, 2014-1975

אוצר: יניב שפירא

ספטמבר-דצמבר 2014

נקודת המוצא לתערוכה דוד וקשטיין ציור, 2014-1975 במשכן לאמנות, עין חרוד, היא בהתבוננות ביצירתו של דוד וקשטיין, הן מהצד של התכנסותו בתוך הסטודיו וניסוח של כתב יד אמנותי ייחודי והן מצד פעילותו במרחב האמנותי-ציבורי. שזירתם של אלו יחד חושפת מהלכים שתחילה נתפסו כריפוי ותיקון עצמי ועם הזמן נעשו חלק מיצירה שהיא במהותה חברתית-חינוכית ושואפת לתיקון עולם. מכאן גם המונח 'ציור' הקבוע בשם התערוכה, החורג מהצטמצמות בפרקטיקת ה'ציור' כשלעצמה ושדרכו עולות תימות כמשפחה, קבוצה וקהילה ותהיות לגבי תפקיד האמנות במקום רווי קונפליקטים וכמנוע בכינון של זהות חברתית.

דוד וקשטיין נוכח בזירת האמנות הישראלית קרוב לארבעים שנה – כאמן פעיל, כשותף להתאגדויות אמנים, כיזם של מפגשים ומפעלים משותפים, כמורה וכמדריך. בראשית שנות התשעים הוא כונן את "נבחרות ציור" (נ.צ.), שבמסגרתן הוא ביקש לטשטש ככל האפשר הבדלים היררכיים מקובלים בשדה האמנות וכן מחוצה לו, בהם סוציו-כלכליים, לאומיים או מגדריים. "סטיות" מעין אלה, המאתגרות בדרכן אידיאות שנעשו שגורות לגבי שדה האמנות הישראלית, מקבלות בתערוכה ביטוי בהתייחסות לערוצי פעילותו השונים, אך תמיד מנקודת מבט של התנקזותם למכלול השלם, המוגדר כיצירתו האמנותית של וקשטיין.

בתערוכה יוצגו עבודות מתקופת לימודיו של וקשטיין בבצלאל, שנוצרו ברוח האמנות המושגית ומרמזות על הניסיון, שנעשה כבר אז, לרתום מבע אמנותי לתיעול של רגשות ומצוקות נפשיות. המשכה במחזורי עבודות מהעשור האחרון, בהן 'חבושים', 'לחם', 'בבל', 'חברות כנסת (ח"כיות)' ו'ראשי ערים' – המתמודדות עם סוגיות פוליטיות וחברתיות עכשוויות. במרכזה של התערוכה יוצג הפסיפס רחב ממדים 'חירות' (170 מ"ר) שלהקמתו חברו עשרות בני נוער וסטודנטים-חונכים. פסיפס זה נושא דימוי של פסל החירות האמריקאי, כפי שהוצג בקריקטורה מזמן מלחמת העולם השנייה, המקבל בהסטה של וקשטיין קונוטציה עכשווית ומקומית. פרויקט אחר הוא קיר 'שמות' – פסיפס המורכב משמותיהם של עשרות נערים ונערות שפעלו במהלך השנים בהנחייתו של וקשטיין. יצירתה של עבודה זו הוא פרי תהליך שנמשך קרוב לחמש-עשרה שנה ובתערוכה זו מגיעה בנייתו לסיומה.

התערוכה מלווה בספר מקיף (בעיצובו של מיכאל גורדון) הסוקר את פרקי יצירתו ומקיף את פעילותו החינוכית והחברתית של וקשטיין.

דילוג לתוכן