קרן קיימת ומצלמת

תערוכה נודדת

קרן קיימת ומצלמת

אוקטובר-דצמבר 2004

חצר גרוטאות אולף הולאפפל  מתווים לחצר (1) (Custom)

התערוכה משקפת מסע ב"מנהרת הזמן" בארץ-ישראל מראשית המאה ה-20 ועד ימינו. החל מחלוצים הגואלים את נפשם דרך גאולת הקרקע, יערנים נוטעים עצים על גבעה חשופה ופועלים הטובלים במי ביצה ממאירים כדי לנקזה, דרך עולים חדשים המסקלים סלעים בהרי פרוזדור ירושלים, טרקטורים ומנופי ענק מרחיבים ערוצי נחלים, ומאגרי מים נבנים, ישובים מתועדים החל מיום עלייה על הקרקע ועד יום חגיגת היובל להקמתם, ומצויות בה גם תמונות של ילדים נוטעים ומביאים ביכורים וחיי היומיום בתל אביב הקטנה.

העבודות המוצגות בתערוכה הנן מתוך ארכיון הצילומים של קק"ל, המונה למעלה מ- 180,000 תצלומים בשחור/לבן ובצבע ומקיף 100 שנות צילום ארץ ישראלי. בנוסף לתיעוד פעילותה של קק"ל מקיף הארכיון למעשה את כל תחומי החיים של היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל. התמונות מתארות את תולדות ההתיישבות וכיבוש הקרקע, ההווי החלוצי, תחילת בניינם של ערים, מושבים וקיבוצים, טקסים וחגים, טיפוסים שונים מכל גלי העלייה לארץ, צילומי נוף, עלייה וקליטה, הילד וחינוכו, ומכיל גם צילומים מגוונים של אישים וקונגרסים ציוניים.

התערוכה "קרן קיימת ומצלמת" מוצגת במשכן לאמנות עין חרוד והיא מלווה בקטלוג. גירסה מורחבת של התערוכה הוצגה ברידינג 2003 ובארכיון הציוני של הסוכנות היהודית בירושלים 2004.

דילוג לתוכן