רן הררי

מעבר לסף ההכרה

אוצרת: גליה בר אור

ספטמבר - נובמבר 1994

Screen Shot 2020-09-23 at 2.38.50 PM (Custom) (Custom)

מתוך "פתאום יש צורה", סרט על רן הררי בבימוי שרון לבנה פורסם ב-2014

עבודתו של רן הררי איננה משתייכת לאסכולה מקומית מזוהה זו או אחרת, הוא יוצר מתוך דיאלוג עם שפות אמנות של הזמן, עבודתו עדכנית, ישירה ומרתקת.רן הררי יצר גוף רחב ומרשים ביותר של עבודות, עבודות ציור בקנה מידה גדול מאד שעליהן עבד בקיבוץ אפיקים (מקום הולדתו) ועבודות מורכבות, נייר, ניילון, גזירות, הכוללות הדפסה מכנית ועוד.
בעבודתו, מטפל הררי במרחב ריאלי ופנטסטי שבו הדימויים עוברים טרנספורמציה על הציר שבין מיקוד להתפוגגות, במפגש שבין יצירת תחושה של "אירוע" לעקבות זיכרון. המדובר בציור וברישום מסוג חדש שיש לו זיקה לקולנוע, לסוגים שונים של תקשורת ויזואלית ולמרחב וזמן נזילים, שלא ניתן לקבע אותם.
רן הררי מפתח שפה אישית, מפוכחת ועשירה בדמיון, וייחודו ניכר בחומרים שבהם הוא עושה שימוש ובהקשרים התמטיים והחידתיים של עבודתו.

גליה בר אור
ספטמבר-נובמבר 1994

דילוג לתוכן