אופק חדש

אופק חדש

אוצר: יניב שפירא

פברואר-ספטמבר 2016

חצר גרוטאות אולף הולאפפל  מתווים לחצר (1) (Custom)

נו מתעניינים בהיסטוריה מפני שבה גנוזים הניסיונות הקטנים של המין האנושי, כשם שבה גנוז האור הדינאמי של העתיד". (גרשם שלום)

התערוכה "אופק חדש לאופקים חדשים" מזמנת מבט כפול. מצד אחד, התבוננות מחודשת ביצירתם של אמני "אופקים חדשים", המבטאת את שאיפתם ל"טיפוח אמנות פלסטית מקורית, תוך הקפדה על רמה גבוהה והזדהות עם אמנות זמננו הנושאת את רעיון הקידמה". מצד שני, התוודעות לעבודותיהם של אמנים עכשוויים, שנוצרו בזיקה לאלו של חברי קבוצת "אופקים חדשים". מבטים צולבים אלו, המופנים הן לזיכרון היסטורי והן ליצירה עכשווית, מאפשרים בחינה מחודשת של פרק מכונן זה בתולדות האמנות הישראלית.
האמנים והאמניות המציגים בחלק זה על התערוכה מתאפיינים בחיפוש אחר "אבות" מקומיים. עבודותיהם, המתקיימות בזיקה לאמן, לעבודה או למוטיב של אמני "אופקים חדשים", עוסקות בבירור של מושגים וסמלים קאנוניים, בציטוטים ובמחוות. במבט הביקורתי ולעיתים אף מתריס שלהם יש משום פרשנות חדשה ולעיתים אקטואלית ליצירתם של אמני "אופקים חדשים". קיומו של דיאלוג בין-דורי זה מפרה את מרחב היצירה והזהות האמנותית של כל אחד מאמנים אלה, ובה-בעת הוא מאפשר בירור מחודש על מקומה ומעמדה של קבוצת "אופקים חדשים" במרקם של האמנות הישראלית.

דילוג לתוכן