התערוכות הבאות

1-Custom

9 בנובמבר 2019 – 21 במרץ 2020

התערוכה "נפש עירומה: חיים סוטין והאמנות הישראלית" מציבה במרכז את יצירתו של חיים סוטין, מהאמנים החשובים והמשפיעים שפעלו במחצית הראשונה של המאה ה-20.
סוטין התבסס בפריז שבין שתי מלחמות עולם, אמדיאו מודיליאני היה לחברו הקרוב, ועם חוג ידידיו נמנו פבלו פיקאסו, מקס ז'אקוב, ז'אן קוקטו וחנה אורלוף. עם זאת הוא היה יוצא-דופן
בחיפושיו האמנותיים וקשה לשייך את יצירתו לאחת מן התנועות או הקבוצות שפעלו בסביבתו ובתקופתו. השראה שאב סוטין בעיקר מציוריהם של אמני מופת מן העבר,
וכל ציור שלו – ויהיה זה נוף, דיוקן או טבע דומם – נתפס בה-במידה כהרהור על החיים והמוות.
מקוריותו של סוטין ושפת הציור הייחודית שגיבש עשוהו ל"צייר של ציירים", מקור השראה ומודל חיקוי לאמנים רבים אחריו, שתפסו את יצירתו כמופת של מחויבות אמנותית.
התערוכה מפנה זרקור אל השפעתו הנמשכת, שנטבעה בעבודות של שלושה דורות באמנות הישראלית – בדגש מיוחד על ציורו של חיים אתר, מייסד המשכן לאמנות. האמנים
המשתתפים בה מייצגים מגוון של זרמי עומק בהשפעת יצירתו של סוטין. יש בהם שמצאו מקור השראה בנושאי הציור שלו – בדיוקן, בנוף, בטבע הדומם, בבעלי חיים מתים ושחוטים;
אחרים נמשכו אל החומריות הציורית, אל הנחות הצבע העזות והמבע האקספרסיבי; ואצל אחדים היתה זו האנרגיה המתפרצת והציור המחוותי. ועדיין אפשר להכליל ולומר שברוב
העבודות שנבחרו מהדהדת "איכות סוטינית", שעיקרה פגיעוּת, חרדה ו"נפש עירומה".

-דויוקן-גולדברג-1940-אוסף-המשכן-לאמנות-עין-חרוד-Custom

אמנות ארצישראלית וישראלית – קרא עודYour text to link…