Buy or Die

יהודה יציב

Buy or Die

אוצרת: גליה בר אור

נובמבר 2003-ינואר 2004

בתערוכה "קנה או תתפנה" ממלאים ציורים צבעוניים רחבי מידות את החלל הגדול של הגלריה. במרחב שבין הציורים מודבקים טקסטים על הקירות, כל טקסט רץ באופן אוטונומי, כמו בונה סיפור.
הצופה מוזמן לחגיגה מרהיבה של צבעים, משטחי צבע נקיים, מעברים הרמוניים וקלים לקליטה. הדימויים לקוחים מתוך עולם הפרסום והצרכנות: הממד הגראפי והעיבוד המכני שמאפשר המחשב נותן להם נגישות חזותית מיידית ומעניק ממד של פיתוי.
התערוכה עוסקת בחברת צריכה, בכוחנות של עולם הפרסום, באתיקה ובאסתטיקה שמונחלים למסות, מול חווית היחיד.

דילוג לתוכן