שנה: תערוכות עבר

הילה לולו לינ פרח כפר בירעים

סופיה קיסלוב

פרץ בדה מאיר, פריץ הנדל

אורנה ברומברג, משה מירסקי, קרן רוסו

פרסי משרד התרבות והספורט לאמנות, עיצוב ואוצרות

אפרת קליפשטיין

אפרתיה גיתאי

מוניו גיתאי וינרויב

עידית לבבי גבאי

הביתן הישראלי, ביאנלה ונציה 2010

אירה רייכוורגר