שנה: תערוכות עבר

יחזקאל דוד קירשנבאום

אליהו אריק בוקובזה

נחום טבת, אולף הולצאפפל

אמנות עכשווית מגרמניה