אותיות

כוכי דוקטורי

אותיות

גליה בר אור

ספטמבר 1992

cochi-doktori