The Disaster of Love

המשכן לאמנות יוזם תערוכות במסגרת “פרוייקט אמן” – תערוכות הנאצרות על ידי האמנים עצמם. אלה פרוייקטים ניסיוניים, שמאפשרים לאמנים להתנסות בצורת תקשורת אחרת עם קהל ולממש במוזיאון את הפנטזיה שלהם.

בתערוכה “אסון האהבה” מציגים אמנים ישראליים ואמנית אורחת: טרייסי מופט.
התערוכה עוסקת בשברונות לב. חלל התערוכה, שמעוצב מחדש כחלל חושני טוטאלי, המערב סאונד, אמצעי אווירה וחפצים שימושיים, משדר אווירת חלום בלהות.
התערוכה מתייחסת לאסון כמצב קבע, ככרסום פנימי, כנוירוזה הכרחית.

Group Exhibition

The Disaster of Love

Curator: Galia Yahav

December 2000

Skip to content