גלמים

דליה מאירי

גלמים

מאי 1998

אמנות עכשווית מגרמניה (Custom)
Skip to content