העשרה מקצועית

אמנות עכשווית מגרמניה (Custom)

במשך שנת הלימודים משכן לאמנות מארח בתאום עם המפקחות, גננות מאזורים שונים באזור, הסביבה לימי פיקוח, השתלמויות, ,סיורים לימודיים וכנסים שהם הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
• ” פסגה” בשיתוף עם המרכז מרכז פסג”ה בעפולה, אנחנו פותחים השנה השתלמות לאנשי חינוך בנושא “מורים יוצרים”.
• “מורים יוצרים”. איש חינוך המשתתף בהשתלמות יקבל בסיומה גמול השתלמות.