דומה לה ולא ממש

rivka-potchebutzky--walls-of-paradix--2000

רבקה פוטשובוצקי

דומה לה ולא ממש

Curators: Varda Genossor, Heinz Thiel

February 2000

Skip to content