Yotam

תערוכתו של גדעון גכטמן, “יותם”, עוסקת במותו של יותם גכטמן, בנו של האמן, ממחלה, לפני כשנתיים, בגיל 26.
התערוכה בנוייה כחדר בית חולים, עם מכשירים רפואיים, חוטי חשמל המחברים בין המכונות, לובן קליני, מגבות שעליהן רקומים בכחול השם “יותם” ותאריכי הלידה והמוות שלו.
מחלה ומוות נמצאים בעבודותיו של גכטמן מאז שנות השבעים ובמיוחד מאז פרסם ב- 1975 מודעת אבל עצמית ב”הארץ” וב”ג’רוסלם פוסט”, מודעה שהיתה ועודנה אחת העבודות הקצוניות, הנועזות ומרחיקות הלכת באמנות הישראלית. גכטמן העתיק את זירת האמנות לתוך החיים עצמם (דרך המוות), שתל אקט אמנותי בתוך עיתון יומי.
עכשיו המוות הוא ממשי וגכטמן ממשיך להישיר אליו מבט.

Gideon Gechtman

Yotam

Curator: Dalia Levin

September 2000

Skip to content