להניח

אסנת רבינוביץ

להניח

גליה בר אור

דצמבר 1991

אמנות עכשווית מגרמניה (Custom)