עבודה עברית

תערוכה קבוצתית

עבודה עברית

אוצרת: גליה בר אור

מאי 1998

מציגים: יהושע אייזיק-אשל, נפתלי בזם, מיקי קרצמן, סיגלית לנדאו, יאיר גרבוז, נורית אביב ואחרים
[ספר התערוכה – PDF]
מאי 1998

Skip to content