The Face of the Light

Leonid Balaklav

The Face of the Light

Curators: Galia Bar Or, Yaniv Shapira

March 2002

ליאוניד בלקלב נולד בעיר קטנה במולדביה ב- 1956. הוא התגלה כמחונן בתחום הציור כבר בהיותו כבן תשע, ונשלח ללימודים בבתי ספר לאמנות.
בהיותו כבן חמש עשרה, התקבל לבית ספר מיוחד בקייב, לילדים שהוריהם אמנים ידועים. בבית ספר זה למד האמן יאן ראוכוורגר, שאביו היה צייר. אמנם אביו של ליאוניד בלקלב היה נגר פשוט, אך ברור היה למנהלי בית הספר כי הילד ליאוניד ניחן בכשרון נדיר והוא התקבל באמצע שנת הלימודים.
כצייר בוגר, התגורר ליאוניד בעיר קישינייב הסמוכה לעיר ילדותו. הוא עסק לפרנסתו בהכנת תפאורות לתיאטרון. תנאי חייו היו קשים משום שלא נעתר לצייר בסגנון המקובל על המפלגה הקומוניסטית. הוא פיתח סגנון ייחודי משלו השאוב משילוב מקורי שבין ציור קלאסי ומודרני.

Skip to content