שלום סבא

תערוכה וספר

שלום סבא

גדעון עפרת, גליה בר אור

אוקטובר 1994

אמנות עכשווית מגרמניה (Custom)
Skip to content