תור הזהב בציורי צפת

תור הזהב בציורי צפת

ד"ר גדעון עפרת

ספטמבר 1987

reuven-rubin--safed-landsacpe
Skip to content