Portrait Collection

בציר המרכזי של המוזאון,תערוכת אוסף, דיוקנאות עצמיים של אמנים שציירו את דיוקנם העצמי ואת דיוקן האנשים הסובבים אותם. בין האמנים המציגים, חיים אתר, חאדר ושאח, לאוניד בלקלב, דודו גבע, מאירה שמש ועוד.
התערוכה מוצגת במקביל לתערוכתו המקיפה של דוד וקשטיין ולקראת פתיחת התערוכה חנה דיין, פנים.

Portrait Collection

Closing: mid March 2015

Skip to content