Works 1985-2003

“שפה חדשה” בעבודותיה של האמנית מירית כהן כספי, בתערוכה במשכן לאמנות. האמנית משלבת הדפסים דיגיטליים בעבודות פיסול העשויות מחומרים רכים, חפץ מצוי וחומרי טבע.
בתערוכה מוצג, בין היתר, מבחר מפסלי העץ גדולי הממדים(מנופים), שיצרה בתחילת דרכה ועבודות “הקופסא” (1989 –1991). פרק מיוחד בתערוכה יוקדש לעבודות הפיסול בסיבים ובחומר מצוי. כמו כן, נבנתה לתערוכה הצבה בהדפסה דיגיטלית.
אם בשנות ה-80 עסקה בפיסול בזיקה לעבודה תעשייתית, למלאכת נגרות, לכלים מכניים, כמו מנוף, הרי עשר שנים לאחר מכן הפכו לרלוונטיים חומרים ומלאכות המזוהים עם “עבודה נשית”, מארג, סריגה, שיער והטמעות של מסורת ממושכת של עבודת-יד בטכנולוגיה עכשווית.
בכל יצירתה של מירית כהן כספי עולה דמות האדם, מפורשת וסמויה, תוך טרנספורמציות באמצעות פירוק, הרכבה והכלאה למרכיבים אורגניים, עיצובים וטכנולוגים.
מכלול העשייה של האמנית הוא באופי הזיקה המתקיימת בין מבנה לייצוג, בין מהות פנימית לחיצונית ובין תחושה גופנית לדימוי. תהייה על זיקה בין מבנה לייצוג קשורה למשמעות היחסים שבין מקור לניגזרת שלו באמנות, למרחב החמקמק שבין “אמנות” לבין “טבע” או “אדם”. ההקשר המושגי מהותי להבנת עבודותיה של מירית כהן כספי. הוא מרכזי גם בעבודות הנושאות אופי עמלני של עבודות כפיים.
מירית כהן כספי הציגה בתערוכות רבות בארץ ובעולם הרחב.

Mirit Cohen-Caspi

Works 1985-2003

Curator: Galia Bar Or

November 2003-January 2004

Skip to content