LLNL – Hora Party

ליאת ואריאל שכטר מירוז

LLNL – Hora Party

אוצרת: גליה בר אור

מרץ-אפריל 2003

בעבודתם החדשה מציגים ליאת ואריאל בחלל משותף שני סרטי וידאו שונים, הפועלים במקביל בסינכרוניזציה מושלמת.
זוג העבודות יוצר שילוב של אגדה מקומית וביקורת חברתית בשפה משותפת ובו זמנית ייחודית לכל אחד מהאמנים. שתי העבודות יחד וכל אחת בנפרד חוקרות את מימד הראייה וההבדלים הפיזיים-מנטליים שבין ראייה, טשטוש ועיוורון, אגב התייחסות לקונטקסט פוליטי עכשווי.

LL
יצירת וידאו המחברת דימויים העוסקים בחלום הציוני ושברו ומציאות עכשווית מקומית בהקשר ישראלי-פלשתינאי.
הקליפ השני פותח בתפילה משותפת. מערבולת צבעים משנה את הקצב למלחמת אלים, ובטראנס מלחמתי הקליפ מדרדר אל סופו בסערת חורבן.
העבודה מציגה אוסף של דימויים ריאליסטיים ומופשטים, מציאותיים ופנטסטיים המתחלפים במהירות, המתנגשים ומתמזגים ביניהם ויוצרים רצף של דימויים נזילים, שהוא תיאור מרתק של ה- "מצב".

NL
פנטזיה מקומית העוסקת בביקור אלת הראייה ומלוותיה: נימפות ההורה, בת הים, הכרישה והמחוללת. הסרט פותח בשיטוט האלה ברחוב אלנבי, המייצג "חתך של האוכלוסייה הישראלית", כדברי האמנית: "ארסים, זונות, דוסים, שינקינאים, פנסיונרים, קבצנים ועובדים זרים".
החלק השני מציץ אל תוך עולמה הפנימי של בת הים המתנועעת כמטוטלת לקול צלילי יצירה מוסיקלית המעובדת עפ"י "קיריה" מהמיסה בסי מינור ק. 427 של מוצרט. שומר השאול מגיח מקצה אפה של בת הים, ותורם אף הוא מקולו לשירת המקהלה.
החלק השלישי מפגיש על חלקת אדמה אחת את הכרישה והמחוללת לריקוד משותף בין שמיים, חול וים.

Hora Party
הקליפ האחרון מציג מיזוג רוחני של שני הסרטים, בו מתנגנים דימויים מופשטים כהים ובהירים ביחד עם ריקוד האלות, שהתאחדו למסיבת הורה.
כשעולם הפנטזיה נקלע למצוקה מגיחות צוות האלות לשחרור הדמיון מאימת הרע – במחיאת כף של אהבה.

דילוג לתוכן