Pictures from the Blue Box 1903-2003

תערוכת “קרן קימת ומצלמת”, תערוכת 100 שנות צילום מארכיון קק”ל.
התערוכה המצליחה מגיעה אל קיבוץ עין חרוד ובכך נותנת הזדמנות גם לתושבי הצפון לקחת חלק ולצפות בה.
התערוכה הוצגה לראשונה בהצלחה רבה באולם הטורבינות של חברת החשמל ברדינג בפסח 2003 וביקרו בה למעלה מ- 30,000 מבקרים .לאחר מכן הוצגה התערוכה בארכיון הציוני של הסוכנות היהודית וכעת הגיעה אל הצפון.
התערוכה המשקפת מסע “במנהרת הזמן” בארץ ישראל מראשית המאה ה -20 ועד ימינו. מוצג בה מסעו של עם השב אל אדמתו, החל מחלוצים הגואלים את נפשם דרך גאולת הקרקע, יערנים נוטעים עצים על גבעה חשופה ופועלים הטובלים במי ביצה ממאירים כדי לנקזה, דרך עולים חדשים המסקלים סלעים בהרי פרוזדור ירושלים , טרקטורים ומנופי ענק מרחיבים ערוצי נחלים, ומאגרי מים נבנים. ישובים מתועדים החל יום העלייה על הקרקע ועד יום חגיגת היובל להקמתם, ומצויות בה גם תמונות של ילדים נוטעים ומביאים ביכורים וחיי היומיום בת”א הקטנה.
העבודות המוצגות בתערוכה היו מצויות עד כה בארכיון הצילומים של קק”ל –המונה למעלה מ – 180,000 תמונות בשחור/לבן ובצבע ומקיף 100 שנות צילום ארץ ישראלי. בנוסף לתעוד פעילותה של קק”ל, מקיף הארכיון למעשה את כל תחומי החיים של היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל. התמונות מתארות את תולדות ההתיישבות וכיבוש הקרקע, ההווי החלוצי, תחילת בניינם של ערים, מושבים וקיבוצים, טקסים וחגים, טיפוסים שונים מכל גלי העליה לארץ, צילומי נוף, עליה וקליטה, הילד וחינוכו, ומכיל גם צילומים מגוונים של אישים וקונגרסים ציוניים.
יו”ר קק”ל יחיאל לקט:” “הצימאון לנוסטלגיה והגעגועים לישראל אחרת בזמנים אחרים ובעיקר לאור חיפוש הזהות הלאומית, כל אלה הופכים את 100 שנות הצילום מארכיון קק”ל לתערוכה הנכונה בזמן הנכון. העיסוק בעבר מעולם לא היה כה עכשווי. כל מושג וכל דימוי מקבל משמעות טעונה: עבודה עברית, בניית הארץ, פועלים, שמירה, נטיעות ועוד.לאורך שנות הקמתה של המדינה קק”ל לקחה חלק פעיל בהקמה וניתנה לה הזכות לצלם ולהנציח. אנו בטוחים שציבור המבקרים ייהנה מתערוכה מאירת עיניים זו”.

JNF photographs

Pictures from the Blue Box 1903-2003

October-December 2004

Skip to content