The Opsimistic Urn (Installation)

המיצב מורכב מכד ענק שגובהו 2.5 מ’ העשוי מנייר זפת, שאליו נשפכים “מים” מכד קטן הנטוי מעליו.
הכד השחור מדמה אורנת עפר, כד קבורה ארכיאולוגי ענק, ואילו כד המים, מאזכר את הדימוי של הנערה עם כד המים הנשפכים בציור “המקור” של אנגר, כמו גם את דימויי הכד בציורי ארץ-ישראל הנוסטלגיים של שנות השלושים.
המיצב, כשמו “אופסימיסטי” * , כלומר: יוצר הכלאה בין האופטימיות לפסימיות, נע בין הקוטביות שבין הייאוש לתקווה.
“הכד האופסימיסטי” היה חלק מתוך התערוכה “משא האדמה” שהוצגה עד לאחרונה, במוזאון לאמנות ישראלית, רמת-גן. על התערוכה כתב האוצר מאיר אהרונסון: “את התערוכה המוצגת במוזאון צריך לקרא כתערוכה העוסקת ב”כאן”: בארץ הזו ובחלומות שנשברו כמו בחלומות שעוד לא התגשמו, בעבר הנוסטלגי ובהווה הקשה, בעבר שעוד מתגעגעים אליו בדרך כלשהי ובהווה שרוצים שיהפוך לעבר רחוק. זו אם כן תערוכה העוסקת בפוליטיקה”.
*השם שאול מכותרת ספרו של אמיל חביבי.

Reviva Regev

The Opsimistic Urn (Installation)

June-September 2005

Skip to content