Tribute in memory of Rami Persov

בתערוכת הציורים של ליאוניד בלקלב ואורי שכנר “מחווה לזכר רמי פרסוב” מוצגים נופים ודיוקנאות שיצרו האמנים בשנים האחרונות.

Leonid Balaklav & Uri Shechner

Tribute in memory of Rami Persov

September-November 2005

Skip to content