אופק חדש לאופקים חדשים

קבוצת "אופקים חדשים" היא תופעה יוצאת דופן בזירת האמנות הישראלית. שנות פעילותה, בין 1963-1948, הן במידה רבה שנותיה המעצבות של האמנות הישראלית. בהן התגבשו עמדות מרכזיות ביחס לציור ולפיסול המקומיים ועוצבו דפוסי פעולה הניכרים בזירה האמנותית עד היום. חברי הקבוצה, שאחדים מהם זכו זה מכבר למקום מכובד בפנתיאון האמנות הישראלית, חתרו לאמנות אוניברסלית ומודרניסטית ויצירתם התאפיינה בנטייה הולכת וגוברת להפשטה. יחד עם זאת לצד השקפת העולם האמנותית המשותפת, כל אחד מהם פיתח שפה אמנותית ייחודית, דבר המעניק לקבוצה רב-גוניות סגנונית מרשימה.
התערוכה "אופק חדש לאופקים חדשים" מורכבת ממספר מכלולים. המרכזי שבהם מוצג באולמות העליונים ומזמן מפגש מחודש עם עבודותיהם של אמני "אופקים חדשים" בדגש על זיקות והשפעות הדדיות בין סגנון יצירתם של חבריה השונים. חלק זה גם מאפשר לעקוב בצורה כרונולוגית אחר התפתחות הקבוצה ובעיקר על המעבר מביטוי פיגורטיבי למופשט. בציר העמודים של המוזיאון מוצגות עבודות מאוחרות של אחדים מחברי הקבוצה, המבטאות את התפתחותם כיחידים ואת השפה האמנותית האישית שפיתחו במרוצת השנים; באולם הכניסה מוצגות עבודות על נייר בטכניקות שונות המלמדות על תחום ביטוי לירי ואינטימי יותר.