המשכן לאמנות הוא המוזאון המוביל בצפון, מיטב האמנים הישראלים, אמני קיבוץ, אמנות ארץ ישראלית ואמנים יהודים שהציגו במשכן לאורך השנים, מתועדים בארכיון התערוכות שלפניכם. ארכיון התערוכות מסודר לפי שנים ומכיל את שמות האמנים ושמות התערוכות. לפניכם שנת 2018 בה הציגו אורי ניר, תמר גתר, ורד נחמני גרטה וולף קרקואר, אולף מטצל ועוד

ארבעה-עשר כיוונים לרוח: דיוקן המשכן

קרן בנבנישתי | תכנית אב, שפת אםקרן בנבנישתי: תכנית-אב, שפת-אם
מה אתה בונה?
אני רוצה לחפור מעבר, צריך להתקדם,
העמדה שלי גבוהה מדי,
אנחנו חופרים את בור בבל.
(פרנץ קפקא)

הדר גד | עין חרודבשנת 2007, אחרי שנים שבהן ציירתי נושאים שונים ובעיקר … קראו עוד…